Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez  nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych  oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 

1. Informacje ogólne 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:  kowalczykdent.pl 
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dentis Dorota  Kowalczyk ul. Parkowa 3, 24-100 Góra Puławska 
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dorotakowalczyk@o2.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych  podanych dobrowolnie w Serwisie. 
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 
  • Prezentacja oferty lub informacji 
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu  w następujący sposób:  
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają  wprowadzone do systemów Operatora. 
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.  „ciasteczka”). 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez  Operatora 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,  wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą  być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów  programistycznych. 

3. Hosting 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:  cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie  wykorzystania danych 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe  innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup  odbiorców: 
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia 
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora 
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to  konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:  
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
  • ich sprostowania, 
  • usunięcia, 
  • ograniczenia przetwarzania, 
  • oraz przenoszenia danych. 
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w  pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,  przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń. 
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia  usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora  marketingu bezpośredniego. 
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii  Europejskiej. 

5. Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane  osobowe, o ile zostaną one podane. 
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres  IP). 
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie  danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W  takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony  zawierającej formularz. 
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i  opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

6. Logi Administratora 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te  są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 

7. Istotne techniki marketingowe 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi  danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google  użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy  pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że  dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce  nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom  reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików  cookie. 
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana  korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych  osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w  urządzeniu końcowym użytkownika. 

8. Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  
  1. Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której  użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu  i hasła; 
  2. Realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do  czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu  końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w  tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe  jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten  temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i  cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron  www 
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:  
  • Edge 
  • Internet Explorer 
  • Chrome 
  • Safari 
  • Firefox 
  • Opera 
  • Urządzenia mobilne: 
  • Android 
  • Safari (iOS) 
  • Windows Phone

Dbamy o twoją prywatność Nasza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu www.kowalczykdent.pl, wyrażają Państwo zgodę na Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies serwisu www.kowalczykdent.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies.